Over ons

Jurijn Timon de Vos

Foto van Jurijn Timon de Vos

Drs. Jurijn Timon de Vos is een historicus gespecialiseerd in identiteitsvraagstukken.

De levenswandel van De Vos begint in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Van jongs af aan gegrepen door de rijkheid van het verleden studeerde hij geschiedenis in de oudste stad van Nederland: Nijmegen. Naast zijn studie nam hij deel aan extracurriculaire programma van de Radboud Honours Academy en werd hij geselecteerd als beursstudent door de Stichting Thomas More. Ook bezocht hij zomerscholen over interculturaliteit en economie aan de Zuid-Duitse Universität Bayreuth en aan de Fudan University te Sjanghai.

Drijfveer achter de keuzes van De Vos is zijn uitgesproken nieuwsgierigheid naar andere perspectieven. Vanuit zijn belangstelling voor de Duitse taal en cultuur studeerde hij Nederland-Duitsland-Studies, een tweejarige bidiplomeringsmaster aan de Radboud Universiteit en de Westfälische Wilhelms-Universiteit Münster. Deze specialisatie in Europese studies sloot De Vos cum laude af en zijn masterscriptie over ‘Christendemocratie en identiteit. CDA en CDU vergeleken’ werd bekroond met de Geert Mak-prijs.

Nuchterheid en het streven naar concrete oplossingen typeren de handelswijze van De Vos. Deze praktische mentaliteit scherpte De Vos aan binnen de muren van het gerenommeerde Instituut Clingendael. Als geselecteerde beursdeelnemer nam hij deel aan de 73ste Leergang Buitenlandse Betrekkingen, een intensieve leergang gericht op rapporteren, lobbyen, onderhandelen en intercultureel communiceren. Deze professionele en representatieve vaardigheden zet De Vos nu in binnen tal van bestuurlijke nevenfuncties, onder meer bij Leerhuis Westerhelling en het Christelijk-Sociaal Congres. Ook is hij medeoprichter van 35-minners-denktank ‘Jong WI’.

Als het even kan, gaat de voorkeur van De Vos uit naar complexe identiteitsuitdagingen die vragen om gedurfde oplossingen. Een actueel vraagstuk dat hem bijzonder fascineert, is de blijvende betekenis van (cultuur)christelijke identiteit in tijden van secularisering. Vandaar dat De Vos zich als promotieonderzoeker sinds 2019 bezighoudt met de katholieke signatuur van de Radboud Universiteit. Dit cultuurvraagstuk is bijzonder relevant in aanloop naar het eeuwfeest van de Radboud Universiteit in 2023 – en gegeven het recente bisschoppelijk besluit om de universiteit haar katholieke predicaat te ontnemen.