Aanpak

De aanpak van Identiteitspioniers is te vatten in vier kerneigenschappen:

Idealistisch

Wij geloven dat duurzame organisatiegroei ontstaat wanneer idealen overtuigend en authentiek zijn. Vandaar dat Identiteitspioniers kiest voor een proactieve houding ten opzichte van idealen. Wij helpen organisaties bij het activeren en stimuleren van hun (soms passieve) missie: woorden én daden. Zonder overtuiging immers geen ontwikkeling.

Interdisciplinair

Identiteit laat zich niet reduceren tot één perspectief. Bij het versterken ervan is het belangrijk om een tunnelvisie te voorkomen. Ons interdisciplinaire team bestaat uit specialisten met verschillende achtergronden. Hun complementaire kennis en vaardigheden maken uw organisatie toekomstbestendig.

Concreet

Het einddoel van onze diensten is helder: het creëren van een zo geloofwaardig mogelijk imago van uw organisatie. Wie wil overtuigen, komt namelijk niet weg met het verkopen van gebakken lucht. Via onze pakketten leveren we concrete handvatten die toepasbaar zijn op de praktijk. Denkt u hierbij aan stappenplannen, communicatiemiddelen en activiteiten.

Maatschappelijk betrokken

Steeds vaker vragen klanten om kleurbekenning. Laten zien waar je voor staat is een voorwaarde voor succes. Vanuit onze maatschappelijke worteling helpen wij organisaties gericht in te spelen op ontwikkelingen in en behoeften vanuit de samenleving. Zo doorbreken wij vastgeroeste structuren en vindt uw organisatie aansluiting op gewenste doelgroepen.